NguyenThang33

EU - Short

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
RSI đang trong trạng thái quá mua và biểu đồ khung H4 phân kỳ khi giá cao hơn. Mục tiêu trước mắt là 1.10750 hoặc cao hơn là 1.10420. Đây là mục tiêu ngắn hạn vì một mức tăng khác lên 1.1180 có thể xảy ra.