NguyenThang33

EU - Short

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
RSI đang trong trạng thái quá mua và biểu đồ khung H4 phân kỳ khi giá cao hơn. Mục tiêu trước mắt là 1.10750 hoặc cao hơn là 1.10420. Đây là mục tiêu ngắn hạn vì một mức tăng khác lên 1.1180 có thể xảy ra.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.