URIFX

EURUSD có thể break bottom lần nữa.

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp này 50:50 bull or bear. Mình refer bear hơn vì DXY support bull.
Bình luận:
Bình luận:
Drop
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.