URIFX
Giá xuống

EURUSD có thể break bottom lần nữa.

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp này 50:50 bull or bear. Mình refer bear hơn vì DXY support bull.
Bình luận:
Bình luận: Drop
Live Trading Channel: https://t.me/meetOsin