GKFXPrimeVN

EURUSD - 05/06/2018

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1670

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1670 với mục tiêu 1,1720 & 1,1745.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1670, có thể tới 1,1645 & 1,1615.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,1670 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.