nguyenvanthe

Kịch bản giao dịch cặp tiền EURUSD Phiên Mỹ 19 Nov 2018

Giá lên
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kịch bản giao dịch cặp tiền EURUSD Phiên Mỹ 19 Nov 2018, ưu tiên kịch bản BUY kỳ vọng giá sẽ tiếp cận vùng 1,144xx-1,15xx

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.