BlackJack83

xu hướng EUR/USD trong tuần

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
cặp ngoại hối EUR/USD sau khi breakout khỏi trendline giảm thì đã hồi về vùng cản đệm bên dưới. hiện có thể buy lên theo xu hướng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.