DuesMarket

Chiến lược EU tuần từ 04-5 đến 08-5 (Sell)

Giá xuống
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá đã test MA 100 và đã có phản ứng của áp lực bán kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn và đảo chiều theo xu hướng chính giảm dài hạn
Vào lệnh khi có setup Rrice Action tại Fibo 0.38
Mục tiêu Fibo 0.2361
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.