DuesMarket

Chiến lược EU tuần từ 04-5 đến 08-5 (Sell)

Giá xuống
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
60 lượt xem
1
Giá đã test MA 100 và đã có phản ứng của áp lực bán kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn và đảo chiều theo xu hướng chính giảm dài hạn
Vào lệnh khi có setup Rrice Action tại Fibo 0.38
Mục tiêu Fibo 0.2361

Bình luận