Forex9999

SELL dài hạn EU ,Mục tiêu 1500 pip, làm giàu ko khó

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU đã lên quá cao từ đáy và vùng GAp 0..8
EU đã xuất hiện nhiều nến giật ở đỉnh 1.23-1.25 và chững nhiều ngày
Tôi hi vong vào việc USD phuc hồi mạnh và các nền kinh tế khu vực châu âu suy yếu
SELL EU tại 1.2300 tp 1.15 ( 1500 pip) SL 1.2500 ( 200 pip)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.