Tony_Gao

Chiến lược EURUSD

Tony_Gao Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng chính của EU vẫn trong trend giảm, khả năng cao sẽ tiếp cận ngưỡng cản 1,1228 và rơi trở lại vùng 1,0972 hoặc nếu phá trend giảm dài thì EU có thể buy về vùng 1,1482
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.