NamHenry

Cặp tiền tệ EUR/USD

Giá xuống
NamHenry Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Mô hình 2 đỉnh liệu có được thiếp lập
sell eur/usd giá hiện tại : 1.08000
SL tuyệt đối tại : 1.09960
TP kì vọng: tại 2 vùng giá: 1.101xx và 1.093xx
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ:
đã chạm Stop Loss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.