NamHenry

Cặp tiền tệ EUR/USD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Mô hình 2 đỉnh liệu có được thiếp lập
sell eur/usd giá hiện tại : 1.08000
SL tuyệt đối tại : 1.09960
TP kì vọng: tại 2 vùng giá: 1.101xx và 1.093xx
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ: đã chạm Stop Loss