GKFXPrimeVN

EURUSD - 15/08/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1380

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1380 với mục tiêu 1,1290 & 1,1250.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1380, có thể tới 1,1430 & 1,1480.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.