LeeBK

EURUSD H4: Giá có thể quay lại 1.227-1.228 sau US GDP

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Như vậy dữ liệu GDP của Mỹ đã công bố tốt hơn dự kiến đáng kể, và mặt fundamental hôm nay hỗ trợ cho Dollar phục hồi.
Nhìn vào tích lũy của EURUSD H4 có thể thấy giá đã phá vỡ range Tenkan-Kijun Line nằm ngang trong vùng 1.237-1.242 và giá sau khi xuất hiện 1 loạt Inside Bars sau cây nến Bearish to thì đã phá xuống. Mình đã chốt lãi non toàn bộ các lệnh Long EURUSD intraday hôm qua và turn short sau khi EURUSD phá 1.237 xuống. Mình kỳ vọng giá sẽ quay lại vùng hỗ trợ 1.227-1.228 cho đến ngày mai. Các trạng thái Short cut loss tại 1.243 là hợp lý.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.