NguoiLa15

dài hạn

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giao dịch theo hình - FOREX DOWN