OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Lúc nãy bỏ qua cơ hội bay giờ là lúc vào lại xs thắng sẽ thấp hơn nhưng vẫn vào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.