NCN_VN

Phân tích EURUSD ngày 22/03/2021

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- EURUSD:
Sell 1.1905( nếu có tín hiệu đảo chiều)
TP: 1.186
Sl: 1.193

BÀI VIẾT CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO, QUYẾT ĐỊNH LÀ Ở BẢN THÂN.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.