Jayce1006

Đánh giá đầu tuần_ EURUSD_BUY

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang tạo hình thái double D1 với MMT phân kỳ rõ rệt.
Tín hiệu nến Marubozu tăng đã có.
BUY và chốt lời ngắn/Trailing stop để snow ball tại khu vực giá quan trọng.
Bình luận: Bỏ EU
Bình luận: SL 20 pips

Bình luận