mrtuanvn

Long EU

Giá lên
mrtuanvn Pro Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hồi về dao găm của ITP
Bình luận:
Đã hơn RR 1. Dời SL về Entry hoặc để trailing stop
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.