mrtuanvn

EU chờ short

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ short trong vùng màu hồng khi có setup Price Action.
(Nguồn: Nial Fuller)