Nimble67493

bán xuống

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
lưu vào nhật ký dể sai này thống kê lại lãi lô như thế nào còn biết danh giá chiên slược
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.