D_G_boysweet

sell điên cuồng

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
nến tuần đang cu hướng giảm sâu . a e ko nên dùng lệnh buy . mà chỉ đợi nó hồi lên mà sell nó xuống :P nó sẽ giảm sâu . ae mà buy thì đặt stoploss gần 1 chút .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.