LeTrongHoaiNam

EUR sẽ sớm sập tiếp

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Theo mình nghĩ với tình hình chính trị ở châu âu như thế này eur không thể tăng được
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.