GKFXPrimeVN

EURUSD - 05/09/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1585

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1585 với mục tiêu 1,1530 & 1,1505.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1585, có thể tới 1,1610 & 1,1625.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.