GAMOFX

EURUSD BIG BUY

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xin chào, đây là 2 ý tưởng về kịch bản EURUSD , hiện tại tôi vẫn ưu tiên về kịch bản tăng EURUSD hơn. kịch bản giảm là khi kịch bản tăng bị sai - hit stoploss

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.