GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD thể hiện cấu trúc tăng trong ngắn hạn

Canh buy khi giá test lại 1.1270, mục tiêu 1.1350, stop 1.1250

Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư c6an nhắc rủi ro khi vào lệnh