Fondex

Không nên bắt đáy EURUSD, xu hướng giảm tiếp tục

Fondex Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Fondex Vietnam chọn cách phân tích rất simple với cặp EURUSD:

Tóm tắt: Xu hướng giảm trong dài hạn vẫn giữ nguyên với vùng kháng cự gần 1.1500 và kháng cự 1.1615.

Cập nhật: nến doji có đuôi dài hình thành trên khung thời gian hàng ngày (chống lại xu hướng mặc dù), mong đợi một ngắn hạn hồi lại trở lại 1.1500 kháng chiến và sau đó tiếp tục bán để tiếp tục.

Ý tưởng giao dịch: Tiếp tục xem xét short ngắn hạn trên bất kỳ mức giá nào trong khi giá đang ở dưới ngưỡng 1.1500 đến 1.1615 hoặc chờ price action thể hiện tín hiệu bán giá trên 4 giờ hoặc biểu đồ hàng ngày.

Chúc mọi người may mắn!
Giao dịch đang hoạt động:
Bắt đầu Short nào
Bình luận:
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Chúng ta đã bị SL khoảng 60 pips, EURUSD mạnh qua xuyên cả kháng cự. Chúng ta sẽ tìm kiếm trade khác.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.