nguyenvanthe

Kịch bản giao dịch EURUSD 26 Nov 2018

Giá xuống
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kịch bản giao dịch EURUSD 26 Nov 2018... Đang hình kênh giá giảm, ưu tiên kịch bản Short (Long điều chỉnh).. 🍀🍀🍀🍀

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.