FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhận định
- Xét char H4
+ Hiện tỷ giá EURUSD sideway trong vùng 1.16500 - 1.15500
+ Đây là lần thứ 4 giá quay về vùng 1.16500, sau ba lần không break được cản kháng cự
- Xét char D1
+ Tỷ giá EURUSD mục tiêu đang hướng đến vùng 1.17000

Kết luận
+ Hiện tại theo nhận định cá nhân tôi thì bạn không nên vào lệnh ngay lúc này vì tỷ giá có thể đảo chiều tiếp tục sideway nhưng củng có thể phá trend tiến về vùng 1.17000
+ Chờ một nến xác nhận có giá đóng cửa dưới vùng cản kháng cự ở char H4, lúc này ta vào lệnh sell: Take profit trên vùng 1.15700 và stop loss ở
1.16600
+ Nếu nến có giá đóng cửa trên vùng 1.16600 ta vào lệnh buy, Take profit 1.17000, stop loss 1.16350
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.