GKFXPrimeVN

EURUSD - 10/08/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1535

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1535 với mục tiêu 1,1430 & 1,1400.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1535, có thể tới 1,1550 & 1,1575.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.