BlackJack83

cặp ngoại hối EUR/USD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
SELL tại giá 1.1128
TP: 1.1073
SL 1.1183
tỉ lệ R:R = 1:1