OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EUR/USD hôm qua đã phá vỡ vùng hỗ trợ, các đỉnh đáy của xu hướng giảm này vẫn cho thấy đây là xu hướng giảm ổn định và mục tiêu là đường kênh giá tăng trên khung tuần.

Hai kich bản có khả năng xảy ra cao nhất như biểu đồ ở dưới đây.
Nhìn chung canh sell tại các các vùng kháng cự 1.215 và 1.221 sẽ cho vị thế tốt hơn và Buy ngược chống lại phe bán bởi vì lực bán sau khi phá vỡ cản thì vẫn còn rất mạnh và ta chưa biết được nó sẽ giảm về đâu trước khi điều chỉnh.

Thời gian gần đây cặp E/U xuất hiện nhiều cú săn stop loss nên mọi người đặt sl xa hơn một chút sẽ an toàn hơn. Có thể kết hợp các hợp lưu khác như đường MA hay indicator để tăng độ tin cậy của entry.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.