HuynhBinh86

EUR/USD ngày 23 đến 27-08-2021

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá sẽ lên đến khoảng 1.17200 sau đó sẽ giảm về 1.16930
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.