Leadership

EURUSD - Một nhịp hồi cần thiết

Giá lên
Leadership Cập nhật   
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD có vẻ như đã kết thúc xu hướng giảm vào cuối ngày 31/10. Tuy rằng nó giảm tương đối mạnh vào ngày 02/11 nhưng đây là chuyện rất bình thường trong một quá trình tăng giá liên tục. Đây vẫn là thời điểm đẹp để BUY EURUSD hoặc an toàn hơn, có thể chờ thêm 2 3 ngày để xu hướng của EURUSD hình thành rõ rệt.
SL: 1.13400
TP: 1.14800
Bình luận:
Vậy là EURUSD vẫn đang theo như những gì phân tích mặc dù nó tăng không quá nhanh do thứ Hai thị trường ít biến động

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.