dinhchien

EURUSD - Giảm tiếp hoàn thành mô hình Bướm (Butterfly pattern)

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Khung Daily: kỳ vọng vẫn giữ giá trong kênh
- Khung H4: Đang có tỉ lệ Butterfly pattern (Mục tiêu kỳ vọng)
- Khung H1: hình Vai đầu vai. Đánh từ vai phải. Đang có tỉ lệ Bat Pattern , vậy rãi lệnh từ vai phải đến 88.6 fibonacci.