dinhchien

EURUSD - Giảm tiếp hoàn thành mô hình Bướm (Butterfly pattern)

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Khung Daily: kỳ vọng vẫn giữ giá trong kênh
- Khung H4: Đang có tỉ lệ Butterfly pattern (Mục tiêu kỳ vọng)
- Khung H1: hình Vai đầu vai. Đánh từ vai phải. Đang có tỉ lệ Bat Pattern , vậy rãi lệnh từ vai phải đến 88.6 fibonacci.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.