MrN_PhuNhan

Lực tăng đang mạnh, đừng canh sell

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tuần trước mình đã có nhận định là EURUSD sẽ tăng về vùng keylevel quan trọng rồi mới giảm.
- Hiện tại lệnh mua đã Win.
- Nhưng lực mua vẫn còn mạnh, chúng ta không thể sell ngay lúc này.

Hủy bỏ việc canh sell và đứng ngoài đối với EURUSD thời điểm này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.