KangKang288

Sell EURUSD

Giá xuống
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
mọi phân tích mang tính chất tham khảo. nhớ quản lí vốn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.