hoangvuanh7693

Chờ đợi để mua vào

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng đang là tăng, xuất hiện cây pin bar tăng giá trên khung ngày, chúng ta đợi giá hồi về các vùng hỗ trợ và mua vào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.