NguyenThang33

EU đếm sóng!

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Đang hình thành kênh giá bullish , được ảnh hưởng bằng cách test lại vùng trong khoảng 1.10050 và 1.09950.
Giá đang tiệm cận vùng Fibo 61.8.
Chúng ta có thể chờ mong giá lên đến khoảng 1.10650 và có thể đến đc 1.11000 sau đó mà không có khó khăn gì.