NguyenThang33

EU đếm sóng!

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Đang hình thành kênh giá bullish , được ảnh hưởng bằng cách test lại vùng trong khoảng 1.10050 và 1.09950.
Giá đang tiệm cận vùng Fibo 61.8.
Chúng ta có thể chờ mong giá lên đến khoảng 1.10650 và có thể đến đc 1.11000 sau đó mà không có khó khăn gì.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.