GKFXPrimeVN

EURUSD - 27/07/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1670

Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,1647 với mục tiêu 1,1625 & 1,1600.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1670, có thể tới 1,1705 & 1,1730.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1670 khả năng quay về 1,1625 là rất lớn.