TinTucHangHoa

Short team "EUR/USD"

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kháng cự 1.19870 được xác lập sau tuần tích lũy giá vừa qua. Đầu tuần này giá tiếp tục giảm điểm, phiên hôm qua giá đã đóng cửa dưới mức thấp nhất ở 1.18383.
Nhận định giá tiêp tục đà giảm về mức hỗ trợ thấp ở 1.17652, mục tiêu hỗ trợ xa nhất ở 1.16253.
Kháng cự: 1.18383 - 1.19870
Hỗ trợ: 1.17652 - 1.16253

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.