OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU đã hình thành chuỗi cấu trúc tăng sau đà giảm hơn 1 tháng.
Canh mua 1.1580
Có thể giữ dài hạn hoặc chốt lời tại 5R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.