FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
trong ngắn hạn EU có thể hồi lên vùng giao thoa để tets lại và tiếp tục xu hướng giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.