FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Short EURUSD .
- Đang trong sóng điều chỉnh giảm 4
- Cấu trúc sóng tam giác thu hẹp A-B-C-D-E (3-3-3-3-3)
- Buy: RR:1/2
Đóng lệnh: dừng lỗ: fail