dinhchien

EURUSD - Hệ thống dự báo trước xu hướng

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
* Hệ thống "Dự báo trước xu hướng": kết hợp từ 2 yếu tố trở lên, dò quy luật ở quá khứ. Khi các yếu tố xác định xu hướng hình thành sẽ xuất hiện trước giá vào lệnh, điểm dừng lỗ, mức chốt lời.
Các hệ thống chờ cắt cho tín hiệu vào lệnh chậm hơn (2 đường trung bình cắt nhau, cắt lên ADX , MACD signal cắt lên, cắt xuống, cắt lên xuống đường Keltner ).
EURUSD kết hợp 3 yếu tố:
- Trên Chart: Keltner Channels: Dùng đường trung bình làm cơ sở,
Công thức Keltner:
ma = ema (source, length) -> Đường trung bình động hàm mũ ( EMA ) là một dạng trung bình động (MA)
range = useTrueRange ? tr : high - low -> Khoảng dao động thực tế.
rangema = ema (range, 20) -> Lấy giao động trung bình 20 nến trước đó.
upper_kc = ma + rangema * 1
lower_kc = ma - rangema * 1
upper_kc2 = ma + rangema * 2
lower_kc2 = ma - rangema * 2
Khi giao động thực tế biến động, giá vượt lên Upper_kc: làm cơ sở xác định xu hướng tăng. Giá cắm xuống Lower_kc xác định xu hướng giảm.
- Dưới chart: Chỉ báo Stochastic và ADX .
Stochastic: Dùng vùng quá mua (Nhiều người mua) làm cơ sở tăng giá. Dùng vùng quá bán (Nhiều người bán) làm cơ sở giảm giá.
ADX: Chỉ báo đo sức mạnh của xu hướng.
- Khi tín hiệu trên Chart và dưới Chart đồng thuận dùng làm cơ sở vào lệnh.
Quy luật: Cứ 2 lần nến đóng cửa vượt qua đường Upper_kc (Tăng), Lower_kc (Giảm) thì lần thứ 3 sẽ tăng hoặc giảm tiếp.
Dừng lỗ: lấy đúng giao động thực tế (ATR indicator) tạo ra kênh Keltner .
Chốt lời; lấy đúng giao động thực tế (ATR indicator) tạo ra kênh Keltner .
Quy luật trên đang đúng với tỉ lệ 60%. Cho 9 lần thắng liên tiếp, và 6 lần thua liên tiếp ở quá khứ tính từ đầu năm 2017.
Với tỉ lệ 60% của lệnh 1, Bot sẽ kích hoạt thêm lệnh 2 ở mức Fibonacci: 65% (0.65). Tỉ lệ thành công: 47%..
* Vậy với số lần thua liên tiếp 6 lệnh 1, nếu thực hiện 2 lệnh thì số lần thua liên tiếp là 12
* Số lần thắng liên tiếp= 9 lần + 60% lệnh 2 kích hoạt (6) = 15
-------------------
Người sử dụng Strategy giống như đang theo dõi 1 người đang giao dịch đang thành công ở hiện tại làm cơ sở giao dịch theo. Không đảm bảo sẽ thắng ở tương lai.
Quy tắc áp dụng tuyệt đối của Strategy/Bot/Indicator EURUSD:
- Vào lệnh 100% theo quy luật đã tìm thấy.
- Sử dụng mức dừng lỗ, chốt lời tuyệt đối được lập trình sẵn. EURUSD đang dừng rủi ro 1% khi sai.
- Kích hoạt lệnh chờ (Limit) 2 khi Lệnh 1 đã thực hiện.
- Hủy lập tức lệnh chờ 2 nếu Lệnh 1 đã đạt mục tiêu (Take profit).
------------------- Chi tiết vào lệnh --------------------
- Lệnh 1: risk/reward 1/1. Phần trăm thành công 60%.
- Lệnh 2: risk/reward: 1/1,86 Nếu dùng Fibonacci retracement thì là 0.65 hay 65%. Phần trăm thành công 47%.
- Số lần thắng liên tiếp ở quá khứ: 13.
- Số lần thua liên tiếp ở quá khứ: 6. Vậy tránh ảnh hưởng tâm lý nên chọn rủi ro = 1%x6 = 6% cho 1 tín hiệu giao dịch.
Hiện tại Bot giả định là 2% (lệnh 1: 1%, lệnh 2: 1%)
Max risk: 1-2%.
1. Xác định xu hướng:
...Keltner: Giá xuyên qua Upper/Lower 1 cho 1 điểm. 2 điểm thì thỏa điều kiện vào lệnh.
......Tăng: Nếu giá 2 lần vượt qua đóng cửa trên đường Upper 1 thì chờ về lần 3 để vào lệnh.
......Giảm: Cá nếu giá 2 lần vượt xuống đóng cửa dưới đường Lower 1 thì chờ về đường Lower 1 lần thứ 3 đánh giảm theo 2 lần trước.
...Stochastic:
......chỉ số k > 80: Xu hướng tăng. k<20: Xu hướng giảm.
.....d>75 khi Mua (Buy), d<40 khi Bán (Sell)
...ADX: 31 cho tín hiệu mạnh theo xu hướng.
2. Điểm vào lệnh:
...Giá điều chỉnh về đường Upper/Lower khi 3 điều kiện Keltner , Stochastic & ADX indicator thỏa.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.