Forex9999

SELL EU 1.234 ; TP 1.2270 ; SL 1.238

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
464 lượt xem
292
- Eu đã hình thành sóng hồi nhẹ
- Xu hướng chủ đạo vẫn là xuống ( H4)
- Khả năng cao về vùng 1.22700
- Cuối tuần ít tin mạnh thường EU vẫn đi theo xu hướng hiện hữu
Giao dịch đang hoạt động: đã sell ngay tại giá 1.233