DatTong

EURUSD, Dự đoán xu hướng EU trên H4--> Bán !

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD , Dự đoán xu hướng EU trên H4--> Bán !