dinhchien

EURUSD - Phương pháp GD 3 MH, price action & Elliot 1/9

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng tăng đang giữ quy luật
Màn hình 2 khung 4 giờ: điều chỉnh về vùng retest
Màn hình 3 xuất hiện chỉ báo Elliot Targets cho 3 mục tiêu.

Bình luận