DatTong

EURUSD, Dự đoán xu hướng EU tuần tới!

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD , Dự đoán xu hướng EU tuần tới!
Bình luận:
DỜi soploss vào entry
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
TP1: 80pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.