dinhchien

EURUSD - tăng tiếp theo sóng Elliot

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sóng đối xứng nằm ở vùng sóng VI, vẫn còn hiệu lực.
Force index vẫn cao hơn, đang kiểm tra lại đường 0.
3 mục tiêu được tính theo quy tắc sóng Elliot .
- Stoploss dưới đáy gần nhất.
* Nến tuần đang ở xu hướng tăng với MACD .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.