SonPriceAction

EURUSD Sell tại giá thị trương

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Downtrend trên EU đã quay trở lại với 2 nến momentum mạnh trên h4, phá vỡ vùng congestion zone trước đó, Sell EU tại giá thị trường với SL như trên hình, TP theo trailing stop

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.