FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
  • chờ xác nhận mô hình vai đầu vai ở cặp EU để vào mua
    hiện số liệu kinh tế từ phía eurozone đang tốt lên cũng như yếu tố kĩ thuật đang hỗ trợ, cần 1 confirm breakout neckline sẽ mua , sl 1.173, target 1.2 và 1.213 như chart
    Lưu ý : tuần sẽ sẽ có thông tin taxbill từ phía Thượng Viện Mĩ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.