481 lượt xem
1
Xu hướng dài hạn quay về mốc 1.1200
Xu hướng ngắn hạn: 1.1500
EU thường xuyên hình thành các kênh trong quá trình tạo sóng - xét biểu đồ H4 EU đang trong quá trình hoàn thành sóng 04 - Dự kiến sẽ là 01 kênh //, Giá có thể trở về 1.1370 trước khi tạo sóng 05 bứt phá lên 1.1500.
Khuyên nghị trong ngắn hạn chờ mua EU tại 1.1370 SL 1.1330 TP 1.1490

Chúc các nhà đầu tư tuần mới giao dịch thắng lợi.